Grupni rad

  • Dva puta tjedno po 45 minuta
  • 3 do 5 polaznika u grupi
  • Rad na osnovi vokalne tehnike (vježbe se nauče na kratkom tečaju u školi Vrgoč)
  • Rad na upoznavanju osnova disanja
  • Učenje novih pjesmica
  • Završni nastup
  • Snimka nastupa na CD-u
  • Diploma
  • Od rujna do lipnja